Priser

Banhyra

Avvikelser kan förekomma, t.ex. på lov.

Juniormedlemmar som bokar bana tidigast 5 minuter innan hel timme spelar gratis förutsatt att spel sker mellan juniorer. För samtliga juniorpriser gäller att bokning sker med juniormedlemmens konto i MATCHi.

Tennisskolan & mintennis

Priserna gäller för vårterminen 2020 där det är 17 träningstillfällen.

Minitennis*
55 min/vecka: 1750 kr
(Samskolans idrottshall)

Tennisskola
1 tim/vecka: 2950 kr

Matchskola, utvecklings- och tävlingsgruppen:
2 tim/vecka: 5410 kr
3 tim/vecka: 6120 kr
4 tim/vecka: 6880 kr

Junior Sign-in

Torsdagar 16.00, 125kr/tillfälle, bokas och betalas i MATCHi.

Årsabonnemang

Priserna på årsabonnemang beräknas utifrån aktuellt timpris (se ovan). För årsabonnemang tider gäller att ett antal REGLER.

Gör en INTRESSEANMÄLAN för årsabonnemang.