Personal & styrelse

Här kan du ta del av de förändringar som nyligen skett i SLTK’s personalstyrka samt styrelsens sammansättning.


Vid SLTK:s årsmöte den 27 mars 2019 avtackades Eva Åkerlind och Pia Bratt som efter lång och trogen tjänst gått i pension. Eva och Pia har varit SLTK:s ansikten mot medlemmarna och en stor anledning till den trevliga stämningen på SLTK. Ett stort tack till Eva och Pia!

Eva och Pia är svåra att ersätta men genom två superrekryteringar har vi glädjen att välkomna Sofia Arvidsson och Malin Lidström till SLTK. Sofia och Malin har redan satt sig in i arbetet och SLTK:s hjärta – kansliet – pumpar vidare. Varmt välkomna Sofia och Malin!

Vid årsmötet avtackades också styrelseordföranden Stefan Engstrand och styrelseledamöterna Anna Byström och Åsa Hedin som under sina år i styrelsen på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklingen av SLTK. Under Stefans ledning har SLTK genomfört stora förändringar. Stefans energi och engagemang är avundsvärt och man kan inte nog överskatta hans insatser för vår tennisklubb. Bokslutet över ordföranden Stefan Engstrand är för långt för att summeras men vi har till exempel fått en sportchef i Frej Johnsson, anordnat Tennis Gathering 2018 som innebar att SLTK kunde lämna betydande ekonomiska bidrag till några svenska elitjuniorer, rest fyra gånger med cirka 100 medlemmar till Mouratoglou Tennis Academy i Nice, haft flera stora kalas, ökat tillgängligheten i tennishallen för alla medlemmar etc, etc. Bakom kulisserna har SLTK:s organisation och administration effektiverats och genomgått avsevärda förbättringar vilka förenklar för både personal och medlemmar. Vi är mycket tacksamma för Stefans insatser och för dessa belönas han med det finaste vi kan ge – ett hedersmedlemskap i SLTK. Stort tack till Stefan för tiden som ordförande i SLTK!

Årsmötet valde Maria Bronett och Jakob Steen till nya styrelseledamöter och Johannes Lundblad till ordförande. Med Maria och Jakob kompletteras styrelsen på bästa sätt inför det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra SLTK. Välkomna Maria och Jakob!

Styrelsen består efter årsmötet av Johannes Lundblad (ordförande), Stefan Oldmark, Peter Widmark, Anders Brenner, Erik Dahlin, Maria Bronett och Jakob Steen.

Under 2019 kommer styrelsen arbeta vidare med att skapa mer tennis till våra medlemmar. Det tungrodda projektet med att få till stånd en utbyggnation av hallen ska intensifieras och vid årsmötet diskuterades flera goda förslag på olika angreppsvinklar. Vi kommer inom kort att rusta upp och förbättra de allmänna utrymmet i caféet och installera fiber och ett gästnätverk tillgängligt för alla. Och framför allt ska vi fortsätta arbetet med att göra SLTK till en av Sveriges mest levande tennisklubbar för juniorer, seniorer och veteraner.

Vi ses på banan!

/ Styrelsen