Grusbanorna

Snart är det dags att leta fram grusskorna. Arbetet med att iordningställa grusbanorna har påbörjats av Jerk och vi hoppas kunna öppna våra fina utomhusbanor i månadsskiftet april/maj.

Läs mer