Tennisskolan

För information om tennisskolans start, slut, uppehåll och inplanerade aktiviter hänvisar vi till klubbens KALENDER. För information om antagning till minitennis och tennisskolan, se nedan.

På SLTK tränar ca 450 juniorer varje vecka från minitennis till tävlingsgrupper. Här kan du läsa mer om SLTKs utbildningsprogram för juniorer.

SLTK har en utbildningstrappa för juniorerna. Stegen definieras av 4 minitennisdelar i bollhallen med skumboll eller eventuellt röd – orange boll. Därefter följer 3 märken i tennisskolan med röd och orange boll. De sju stegen har olika mål. Syftet är att lära sig spela tennis på ett roligt och bra sätt, och att själv bli medveten om vad som krävs för att ta nästa steg.
Vi lägger stort fokus på att eleverna ska lära sig hålla igång bollen med varandra så tidigt som möjligt. När vi når det målet blir träningen effektivare och eleverna blir snabbt bättre. Vi har även en tävlingssektion för elever som vill tävla som startar med rookiegrupp och fortsätter genom utvecklings och tävlingsgrupp.

Klicka på bilden för att se hela dokumentet (PDF)

Antagning

Minitennis
Minitennisen är till för barn mellan 6-8 år och man erbjuds kurserna terminsvis. Här lär vi oss grunderna i tennis och jobbar med bollvana och koordination i lekfull miljö. Minitennisen har fyra steg där man går från nybörjare till att bl.a. kunna hålla igång bollen med skumboll, kunna linjer och poängräkning samt kasta och fånga (serva, returnera).

Anmälan till minitennisen görs i MATCHi.

Tennisskolan
Varje år till hösten tar vi in mellan 30-50 barn i tennisskolan. Antalet bestäms av hur många platser som slutar. Det är främst små barn ca 7-8 år och ett fåtal äldre som tas in. Det största delen i intaget kommer från minitennisen och sommarterminen. 

Sommartermin riktar sig till de barnen som står i kö till tennisskolan. Den erbjuds vecka 24 och ger barnen chansen att spela mycket tennis och visa sina kunskaper till tränarna. 

Juniorerna behöver vara 7 år (i år) för att spela i tenniskolan. De yngsta får tid kl.14.00-15.00 på vardagar.

Praxis för långtidsskada eller sjukdom för juniorverksamheten
Vid skada eller sjukdom som omöjliggör tennisspelande har man en karenstid på en månad där man betalar full terminsavgift. Därefter betalar man 1/3 terminsavgift för att behålla sin plats i gruppen, tills man är tillbaka. Dock max 1 år. Klubben behöver i förväg meddelas om skadan eller sjukdomen innan karenstiden börjar gälla. Klubben behöver i så stor utsträckning som möjligt få information om när spelaren kommer tillbaka, då vi tillfälligt kommer att erbjuda den vakanta platsen till andra spelare, istället för att den står tom.