Priser

Banhyra

Avvikelser kan förekomma, t.ex. på lov.

Juniormedlemmar som bokar bana tidigast 5 minuter innan hel timme spelar gratis förutsatt att spel sker mellan juniorer. Rabatterade juniorpriser förutsätter också att spel sker mellan juniorer. För samtliga juniorpriser gäller att bokning sker med juniormedlemmens konto i MATCHi.

Tennisskolan & mintennis

Priserna gäller för vårterminen 2020 där det är 17 träningstillfällen.

Minitennis*
55 min/vecka: 1750 kr
(Samskolans idrottshall)

Tennisskola
1 tim/vecka: 2950 kr

Matchskola, utvecklings- och tävlingsgruppen:
2 tim/vecka: 5410 kr
3 tim/vecka: 6120 kr
4 tim/vecka: 6880 kr

Junior Sign-in

Torsdagar 16.00, 125kr/tillfälle, bokas och betalas i MATCHi.

Årsabonnemang

Priserna på årsabonnemang beräknas utifrån aktuellt timpris (se ovan). För årsabonnemang tider gäller att ett antal REGLER.

Gör en INTRESSEANMÄLAN för årsabonnemang.