Priser

Banhyra

Avvikelser kan förekomma, t.ex. på lov.

Juniormedlemmar som bokar bana tidigast 5 minuter innan hel timme spelar gratis förutsatt att spel sker mellan juniorer. Rabatterade juniorpriser förutsätter också att spel sker mellan juniorer. För samtliga juniorpriser gäller att bokning sker med juniormedlemmens konto i MATCHi.

Tennisskolan & mintennis

Priser (per termin).

Minitennis
55 min/vecka: 1650 kr 2x55min/vecka: 2700kr

Tennisskola
1 tim/vecka: 2950 kr
2 tim/vecka: 5700 kr

Matchskola, utvecklings- och tävlingsgruppen:
2 tim/vecka: 5410 kr
3 tim/vecka: 6120 kr
4 tim/vecka: 6880 kr

Junior Sign-in

Torsdagar 16.00, 125kr/tillfälle, bokas och betalas i MATCHi.

Årsabonnemang

Priserna på årsabonnemang beräknas utifrån aktuellt timpris (se ovan). För årsabonnemang tider gäller att ett antal REGLER.

Gör en INTRESSEANMÄLAN för årsabonnemang.