Intresseanmälan årsabonnemang

Årsabonnemang (inomhus) erbjuds vardagar kl. 21-23, vardagar kl.6-14 samt lördag och söndag kl. 6-9.
Ett årsabonnemang är personligt och tilldelas medlemmar enligt SLTK:s vid var tid gällande policy och med beaktande av efterfrågan och tidigare tilldelning. Ett årsabonnemang tilldelas under ett år och upphör därefter automatiskt. En medlem får ha flera årsabonnemang om efterfrågan tillåter. Avgiften för ett årsabonnemang är ordinarie banhyra x 52 och betalas i förskott mot faktura. Om betalning inte sker har SLTK rätt att efter betalningspåminnelse återkalla tilldelningen varvid årsabonnemanget omedelbart upphör. Medlemmen ska i så fall betala en avgift beräknad på den faktiska tid som abonnemanget har varit tilldelat medlemmen. Om en medlem inte avser använda en enskild timme under abonnemangsperioden ska banan avbokas i MATCHi och göras tillgänglig för bokning av andra medlemmar. Om en medlem vid upprepade tillfällen inte avbokar en outnyttjad bana kan SLTK återkalla sitt tilldelningsbeslut. Om en avbokad bantid bokas som strötid av annan medlem ska intäkten återbetalas till innehavaren av årsabonnemanget med avdrag för eventuella kostnader. SLKT erbjuder årsabonnemang ur en s.k. abonnemangspool som består av tider på måndag – torsdag kl 21:00-23: 00, på lördag och söndag kl 08:00-09:00 samt vardagar från kl 06:00-14:00. En medlem kan lämna intresseanmälan avseende flera årsabonnemang samtidigt.
reCAPTCHA krävs.