Trygg Tennis

SLTK tillsammans med svenska tennisförbundet vill att tennisen ska vara en idrott för alla, hela livet. Vår värdegrund vilar på fyra ledord: gemenskap, glädje, trygghet och kvalité. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag, ett grundläggande folkrättsligt dokument som listar barns rättigheter.

SLTK övergripande mål är att vara en trygg, inkluderande och utvecklande idrottsmiljö för alla våra medlemmar. Klubben vill möjliggöra tennis för alla oavsett ålder, kön, bakgrund, ambitionsnivå, funktionsnedsättning, var du är född, sexualitet eller religion. Vårt erbjudande till medlemmarna ska anpassas till medlemmarna oavsett om det är för att motionera, träna, tävla eller för den sociala aspekten.

Ta även del av vår Uppförandekod & Handlingsplan.

Klubben har tre kontaktpersoner som ni kan vända er till om något skulle inträffa både er själva men även någon i er närhet.

Erik Botvidson (klubbchef), erik.botvidson@sltk.se

Benjamin Lecomte Seger (sportchef), benjamin.lecomte.seger@sltk.se

Anna Hammar (styrelsen), goldie.hammar@gmail.com