Klubben

Saltsjöbadens Lawntennisklubb är en av Sveriges äldsta tennisklubbar och grundades redan år 1926 (läs om klubbens historia). Klubben har ca 1400 medlemmar varav ca 500 ungdomar i Tennisskolan där den uttalade målsättningen är att uppmuntra dem att delta i seriespel och distriktstävlingar.

Kontaktuppgifter

Telefon: Sportkontoret, 08-717 83 20
Adress: SLTK, Box 50, 133 21 Saltsjöbaden
Bankgiro: 669-9235
E-post:
Allmänna frågor: sportkontoret(at)sltk.se
Frågor rörande juniorverksamhet: junior(at)sltk.se
Frågor rörande seniorverksamhet: senior(at)sltk.se
Styrelsen: styrelsen(at)sltk.se
Tränare och övrig personal: PERSONAL

SLTK’s integritetspolicy

SLTK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Se hela SLTK’s integritetspolicy.

Anläggningar

Klubben har en tennishall med fyra plexipavebanor och en utomhusanläggning vackert belägen vid Hotellviken med tre fina grusbanor samt en Tennispaviljong med omklädningsrum och café.

Hitta till våra anläggningar

Hallen, Samskolevägen 1

Utebanorna, Saltsjöpromenaden 15

ure>