Gruppträning & privatlektioner

Klubbens medlemmar erbjuds träning i grupp eller enskilt efter önskemål.

Som framgår av prislistan nedan gäller olika priser för icke attraktiv tid och attraktiv tid. Observera att vi inte alltid har dessa bantimmar till förfogande men om speltid och instruktör inom ordinarie arbetstid finns till förfogande så är det dessa priser som gäller.

En terminskurs är ca 16 träningstillfällen och kostar enligt prislistan nedan. De 16 träningstillfällen som läggs ut är schemalagda och bindande. Vid för stor frånvaro förlorar man sin möjlighet till terminsträning.

Spelar man ensam med instruktör och inte kan spela på sin träningstid måste man senast tre dagar innan speltillfället avboka tiden. Vi återbetalar endast tiden endast om vi kan hitta en ersättare. Om du tränar i grupp utgår ingen ersättning vid frånvaro (då vi inte kan ställa in träningen om någon får förhinder). Avbokning av strötidsinstruktion måste ske senast 15.00 dagen innan annars debiteras fullt pris.

Vid skada/sjukdom
Om platsen går att ersätta med annan spelare tas den skadade spelaren bort från gruppen och blir därmed krediterad. Den skadade spelaren mister därmed sin plats i gruppen. Önskar man dock behålla sin plats kan man göra det under sin frånvaro men ingen kreditering sker då på fakturan.

Attraktiv tid hallen:
måndag-–fredag 17.00-–22.00
lördag 09.00–-18.00
söndag 09.00-–22.00

Attraktiv tid utomhusbanorna:
måndag-–fredag 17.00-–23.00
lördag-–söndag 07.00-–23.00

Prislista fr.o.m. vårterminen 2022 (pris per elev)

Timträning attraktiv tid:
1 elev 1000 kr
2 elever 500 kr
3 elever 335 kr
4 elever 250 kr

Timträning icke attraktiv tid:
1 elev 860 kr
2 elever 430 kr
3 elever 290 kr
4 elever 215 kr

I dessa priser ingår instruktör, bana och bollar i 60 minuter.