Gruppträning & privatlektioner

Klubbens medlemmar erbjuds träning i grupp eller enskilt efter önskemål.

Som framgår av prislistan nedan gäller olika priser för icke attraktiv tid och attraktiv tid. Observera att vi inte alltid har dessa bantimmar till förfogande men om speltid och instruktör inom ordinarie arbetstid finns till förfogande så är det dessa priser som gäller.

En terminskurs är ca 16 träningstillfällen och kostar enligt prislistan nedan. De 16 träningstillfällen som läggs ut är schemalagda och bindande. Vid för stor frånvaro förlorar man sin möjlighet till terminsträning.

Spelar man ensam med instruktör och inte kan spela på sin träningstid måste man senast tre dagar innan speltillfället avboka tiden. Vi återbetalar endast tiden endast om vi kan hitta en ersättare. Om du tränar i grupp utgår ingen ersättning vid frånvaro (då vi inte kan ställa in träningen om någon får förhinder). Avbokning av strötidsinstruktion måste ske senast 15.00 dagen innan annars debiteras fullt pris.

Attraktiv tid hallen:
måndag-–fredag 17.00-–22.00
lördag 09.00–-18.00
söndag 09.00-–22.00

Attraktiv tid utomhusbanorna:
måndag-–fredag 17.00-–23.00
lördag-–söndag 07.00-–23.00

Prislista fr.o.m. vårterminen 2020 (pris per elev)

Timträning attraktiv tid:
1 elev 780 kr
2 elever 410 kr
3 elever 300 kr
4 elever 240 kr

Timträning icke attraktiv tid:
1 elev 720 kr
2 elever 380 kr
3 elever 280 kr
4 elever 220 kr

I dessa priser ingår instruktör, bana och bollar i 60 minuter.