Vuxen- & privatträning

SLTK erbjuder gruppträning för alla spelstyrkor/nivåer på vardagar kl 06.00 – 13.00 med 4 deltagare per grupp. Träningen består av 60 minuters lektion med tränare. För att delta i kurserna krävs medlemskap i klubben. Platsen är personlig och gäller en hel termin.

Om du önskar spela själv eller med färre än 4 per grupp är detta privatträning. Privatträning kan du boka upp för en hel termin eller enstaka tillfällen.

En terminskurs är ca 16 träningstillfällen och kostar enligt prislistan. De 16 träningstillfällen som läggs ut är schemalagda och bindande. Vid för stor frånvaro förlorar man sin möjlighet till terminsträning.

Vid skada/sjukdom
Om platsen går att ersätta med annan spelare tas den skadade spelaren bort från gruppen och blir därmed krediterad. Den skadade spelaren mister därmed sin plats i gruppen. Önskar man dock behålla sin plats kan man göra det under sin frånvaro men ingen kreditering sker då på fakturan.

Kontakt
Frågor som rör vuxenträning skickas till senior@sltk.se.