Kontraktstider – regler

Klubben har olika former av kontraktstider, d.v.s. fasta tider som löper termins- eller årsvis:

  • årsabonnemang
  • sponsorabonnemang
  • divisionsspel

För att minska antalet no-shows har styrelsen tagit fram ett antal regler för abonnemangs-, trivsel- och divisionstider och dessa regler gäller fr.o.m. 2015-03-16.

Grundprincipen som SLTK jobbar efter är:
  • Tider som ej kommer att användas ska bokas av i god tid för att ge övriga medlemmar möjlighet att boka och spela.
Reglerna som skall säkerställa att vi följer principen är:
  • Års- och sponsorabonnemang bokas av i MATCHi senast 24 timmar innan.
  • Divisionstider ska bokas av i Backhandsmash senast 24 timmar innan för vardagar och senast fredag kl.16 för helger.
Om man inte följer ovanstående regler:
  • No-show ger en varning. Har man 3 no-show under en termin blir man av med sin abonnemangstid utan återbetalning.
  • För divisionstider gäller att antal no-shows summeras för terminen och divisionsledarna tillsammans med styrelsen tar beslut om ev. minskat antal divisionstider. Grundprincipen är att ingen division får har mer än 3 no-shows per termin.

Vi hoppas på förståelse för dessa regler och att de ska leda till bättre tillgänglighet för alla medlemmar och att vi slipper se nedsläckta banor på attraktiva tider – vi vill spela tennis!