Anmälan Dubrovnik

Deltagare

Väldigt viktigt att du anger dina uppgifter som det skrivs i passet då uppgifterna kommer att användas vid bokning av flygbiljett (det kostar 800kr att ändra).

Kontaktuppgifter

Endast platser utan flyg (bokat av klubben) finns kvar, dvs du ordnar flygresan själv.
Här kan ni ange önskemål om kost, information om egen resa, etc.

Godkänn och skicka in

Observera, din anmälan är bindande. Det innebär att någon återbetalning av reseavgiften inte kommer att ske om du avbokar din resa. Du kan dock överlåta din resa till någon annan och ersättaren övertar i så fall betalningsansvaret för reseavgiften. På grund av smittspridningen av Coronaviruset kan resan komma att ställas in till följd av exempelvis svenska eller utländska myndigheters beslut eller rekommendationer, inställda transportmedel, konkurs eller verksamhetshindrade omständigheter hos lokala leverantörer och arrangörer etc. Du måste i så fall erlägga en administrativ avgift om 2 000 kr till SLTK men därutöver betald reseavgift kommer att återbetalas i den mån SLTK erhåller motsvarande återbetalning från exempelvis flygbolag, hotell, lokal arrangör etc. Den ekonomiska risken om resan avbokas eller ställs in vilar alltså helt på dig som resenär och inte på SLTK.