Anmälan KM

  • Du måste vara medlem för att anmäla dig (ansök om medlemskap på MATCHi)
  • Anmälan till 1 singelklass och MAX 2 dubbelklasser
  • Sista dag för anmälan är 22/1
  • Kostnaden, 300kr per klass, faktureras
  • Lista med vilka som anmält sig, Anmälda KM, uppdateras kontinuerligt
  • Frågor? Kontakta Kurt Jangbåge, MAIL
Ooops... Sista dag för anmälan var 22/1.