Återanmälan tennisskolan

För att kunna planera höstterminen 2016 behöver vi veta om du vill fortsätta i tennisskolan. När det gäller önskemål om tider/grupper så kommer vi i första hand ta hänsyn till skolans tider.

VIKTIGT! Om man inte gör en återanmälan senast 2016-05-01 så tappar man sin plats i tennisskolan.