Dokument

Här publiceras dokument (PDF) som är tillgängliga för alla. Saknar du du ett dokument så kontakta Sportkontoret.

SLTK’s stadgar

Ladda ned som PDF

Årsmötesprotokoll

2022   2023   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007 (bil. 1, bil.2)   2006   2005 (bil. 1)   2004   2003   2002

Verksamhetsberättelser

2021   2022   2023   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008 2007   2006   2005   2004   2003   2002