Spelnivåer i MATCHi

MATCHi har introducerat ett system för spelnivåer som hjälper dig att delta i aktiviteter, t.ex. Sign-in, som passar din spelnivå. Vi kommer underhösten att börja använda detta system för att skapa så jämna grupper som möjligt.

Läs mer