Träning för tränarna

Idag hade tränarna sin första tränar clinic. Anders Rosén, vår chefstränare, var en fantastisk inspiratör och ledare. Tillsammans med Jonas Björkman gick han igenom sin syn på grepp, teknik, olika tips och idéer samt förslag

Läs mer

Faktura via e-mail

SLTK’s styrelse har beslutat att fakturor hädanefter ska skickas via e-mail till våra medlemmar. På så sätt minskar vi mängden papper, porto och inte minst administration för Pia och Eva på kansliet. Det är viktigt

Läs mer