Personuppgifter

Egen medlemsprofil och effektivare kommunikation

All kommunikation med klubbens medlemmar sker i första hand via vår hemsida och med e-mail. För att det här ska fungera väl så måste varje medlem se till att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

För att uppdaterade sina kontaktuppgifter så loggar man in med sitt konto på MATCHi.

Har du frågor rörande MATCHi och vårt medlemsregister, kontakta Sportkontoret.