Tennisskolan HT 2017

Vi har under de senaste två åren jobbat hårt med att förbättra tennisskolan. Vårt mål är tydligt. Att försöka tillgodose alla våra egna juniormedlemmars behov och höja kvaliteten i träningen. 

2015 startade vi fredagsaktiviteter, fys och sign-in för juniorer för att öka intresset och skapa klubbkänsla. 

2016 ökade vi alla lektionstider för våra egna juniorer från 45 minuter till 1 timme för att höja kvaliten, vilket innebar intagsstopp det året. 

2017 bakade vi in KM i tennisskolan för att alla skulle få chansen att tävla på sin egen nivå, och utökade antalet tennisläger man kan gå på. 

Nu till hösten 2017 kommer vi skapa struktur, tydlighet och samtidigt ökad flexibilitet. Genom att öka antalet sign-ins för barn kommer fler får chansen att spela mer, och testa det de lärt sig på sina fasta lektioner i roliga och fartfyllda poängspel. Vi vet att sign-in främjar spontanspel utanför lektionstid och att spela mer och tänka själv är nyckeln till att utvecklas snabbare och ha roligare med sin tennis. 

VT 2018 kommer vi också att försöka förlänga vårterminen med två veckor.

Träningens uppdelning fr.o.m HT 2017 SLTK

Det kommer att finnas fem sektioner för olika åldrar och ambitionsnivåer.

1 Tennisskolan. Vår största sektion för alla juniorer. Denna grupp är för alla barn som gillar att träna tennis. Här spelar man 1 gång per vecka fast träning. Från året man fyller 9 år har man möjlighet att gå på sign-in som nu kommer finnas flera gånger per vecka för tennisskolan, tennisspecifik fysträning en gång per vecka, samt våra fredagsaktiviteter för tennisskolan.

2 Rookies. Denna grupp är för yngre barn mellan 7-9 år som är intresserade av att spela matcher och lära sig tävla. Man spelar 4-5 lättare tävlingar per år så som KM, If SO Tour m.m. Här spelar man 2 fasta tider per vecka och kan från det året man fyller 9 år delta på sign-in. 

3 Utvecklingsgrupp. Denna grupp är för barn mellan 9-12 år som tävlar minst 10 gånger per år utanför klubben. Här spelar man 3 fasta tider per vecka och kan gå på en sign in per vecka. Fys och matchträning obligatoriskt.

4 Tävlingsgrupp. Denna grupp är för barn från 10 år och uppåt som tävlar aktivt mer än 15 gånger per år och har som mål att bli bra i tennis. Här spelar man 4 fasta träningar per vecka varav en kan ligga på morgonen mellan 07-09 och kan gå på en sign-in per vecka. Fys och matchträning obligatoriskt.

5 Klubbgrupp. Denna grupp är för äldre juniorer som tävlat men trappat ned. Här spelar man 1-2 fasta tillfällen per vecka men kan troligen inte p.g.a. sin spelstyrka delta på junior sign-in.

6 Minitennis. Denna sektion är fristående och är för barn mellan 5-7 år som vill testa på att lära sig tennis och grundkoordination som behövs i alla idrotter. Här lär man sig grunderna i tennis, bollvana, koordination, racketträning och spelets regler. Minitennisen har från och med hösten fyra olika kurser med mål och delmål som följs upp två gånger per termin.

Schemat och tider

I augusti får man schemat. Om man inte kan på anvisad tid försöker vi anpassa, men det går inte att garantera att vi kan byta tid. Vill man inte ha sin plats så vill vi veta det senast så snart som möjligt. Spelar man i t.ex. utvecklingsgruppen men inte kan delta på alla träningstillfällen, då kan vi inte erbjuda plats i den sektionen. Vi tillämpar öppna dörrar mellan sektionerna givet att vi har plats, det blir jämna grupper och barnen har samma ambitioner.