20140416-123349.jpg

KM dubbel med Björkman, Allbäck, Oldmark och Rosén