Ännu mer Sign-in!

Vi utökar sign-in på måndagar kl.8-9. Nu kör vi på 2 banor för max 16 personer och välkomnar alla spelare (flickor/pojkar/damer/herrar) som ligger på en medel/hög nivå. Välkomna!

För mer information om Sign-In, se www.sltk.se/sign_in