Årsmöte 2020

SLTK’s medlemmar kallas till ordinarie årsmöte onsdagen den 18:e mars 2020 kl.19.00 i tennishallen. 

Efter årsmötet blir det gratis träning på alla fyra banor för alla på röstlängden, så glöm inte racket!

Som en försiktighetsåtgärd i anledning av rådande situation med Coronavirus serveras ingen mat i samband med årsmötet.

Vill du läsa på inför årsmötet? Här kommer vi att publicera dokument vartefter de blir tillgängliga:

Välkomna!

/SLTK styrelse