Årsmöte 2022

Den 1 april 2022 genomfördes SLTK:s välbesökta årsmöte med tennis, mat och dryck. Tack till alla medlemmar som bidrog till en trevlig kväll.

Årsmötet röstade enligt valberedningens förslag och SLTK:s styrelse består idag av Lena Wijkström, Nina Lindvall, Anna Hammar, Stefan Oldmark, Jakob Steen, Pasi Helin och Johannes Lundblad. Årsmötet beslutade också att SLTK:s valberedning består av Peter Widmark och Cecilia Kellner.

Hela SLTK framför sitt varmaste tack till Peter Widmark för hans mångåriga engagemang i styrelsen. Peter har varit en mycket värdefull ledamot som bidragit med stor erfarenhet, klokskap och framsynthet. Han har kort och gott gjort mycket värdefulla insatser i styrelsen. Som tack tilldelades Peter det finaste SLTK har, nämligen titeln Hedersmedlem i SLTK. Tack Peter!

Vi tackar också all personal som arrangerade och deltog.

Protokollet från årsmötet publiceras inom kort.

  • Valberedningens förslag, se nytt förslag nedan:

SLTK kommer inom några år att (förhoppningsvis) vara en ny och större tennisklubb. En plats där alla medlemmar, stora som små, ska känna sig trygga, välkomna, respekterade och delaktiga.

Valberedningen, styrelsen och de kandidater som ställt upp för val vid morgondagens årsmöte har den senaste tiden haft fördjupande och konstruktiva diskussioner. Alla är fullt eniga om att samarbete, kompromisser och lösningar alltid är den bästa vägen framåt.

Som ett resultat av dessa samtal har valberedningen beslutat att revidera sitt förslag till årsmötet på så sätt att styrelsen ska bestå av Anna Hammar, Lena Wijkström (nyval), Nina Lindvall (nyval), Pasi Helin (nyval), Stefan Oldmark (omval), Jakob Steen och Johannes Lundblad.

Styrelsen ställer sig helt och fullt bakom valberedningens förslag och om årsmötet vill kommer styrelsen från och med fredag kväll alltså att kompletteras med ytterligare tre personer, alla med högt engagemang, utmärkt kompetens och ett brinnande intresse för tennis och SLTK.

Vi kommer alltså att stå väl rustade inför framtidens alla utmaningar.

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt deltar vid årsmötet så att vi samlas för en trevlig kväll med information, goda diskussioner, tennis för den som vill, mat och dryck.

/SLTK styrelse