Bokning & betalning av Sign-In

Fr.o.m 1:a februari så inför vi en ny rutin för bokning av klubbens mycket populära Sign-In och vi ersätter dagens listor med bokning i MATCHi. Läs mer…

Gäller från och med 2016-02-01

För att gör det enklare för våra medlemmar samtidigt som vi minskar mängden administration så har styrelsen tagit beslut om att sluta med papperslistor och i stället använda funktionen ”aktiviteter” i MATCHi för bokning och betalning av Sign-In.

Aktuella Sign-In pass publiceras på klubbens sida i MATCHi (finns även på klubbens hemsida under ”PÅ GÅNG I KLUBBEN).

Sign-In aktivitet

Tränarna kommer inför varje Sign-In pass ta fram en lista på de som anmält sig för att göra en avstämning innan träningen börjar.

Villkor för betalning, avbokning, etc i MATCHi finns HÄR.

Välkomna till Sign-In!