Faktura via e-mail

SLTK’s styrelse har beslutat att fakturor hädanefter ska skickas via e-mail till våra medlemmar. På så sätt minskar vi mängden papper, porto och inte minst administration för Pia och Eva på kansliet. Det är viktigt

Läs mer

Gilla SLTK!

Vi har på prov skapat en Facebook-sida där styrelsen, kansliet, tränarna och medlemmar kan ta del av information, nyheter och bilder samt kommunicera med varandra. Gilla SLTK på http://www.facebook.com/saltsjobadensltk

Läs mer

Uppspel för juniorer

Onsdag den 20 augusti och torsdag 21 augusti mellan kl 16.00 – 18.00 (”drop-in”) arrangerar SLTK ett uppspel i hallen, i första hand för juniorer som spelar i gymnastikhallen på helgerna. Vi har endast möjlighet att

Läs mer