Kallelse till ordinarie årsmöte 2016

SLTK:s medlemmar kallas till ordinarie årsmöte tisdagen den 22 mars 2016 kl 19.00 i tennishallen. Läs mer…
Den här kallelsen finns på klubbens hemsida, är uppsatt på anslagstavlan och utlagd i ett antal ex. i tennishallen tillsammans med föredragningslistan.
Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) kommer att läggas ut på hemsidan och hållas tillgängliga i tennishallen senast en vecka före årsmötet.
Efter årsmötet serveras lite smått och gott från Smash n´ Grab café och det kommer också att bli rolig tennis med våra tränare för de årsmötesdeltagare som står på röstlängden, så glöm inte att ta med racket!

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Välkomna!