Coronavirus

Mot bakgrund av folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd har styrelsen har idag beslutat att tills vidare upphöra med all försäljning i cafét.

Folkhälsomyndigheten har idag utfärdat nya föreskrifter och allmänna råd beträffande smittspridningen av Coronaviruset. För SLTK:s vidkommande innebär dessa att vi bl.a. måste vidta åtgärder för att undvika trängsel. Styrelsen har därför idag beslutat att tills vidare upphöra med all försäljning i cafét.

Caféutrymmet är fortsatt öppet men vi uppmanar alla att tillbringa så lite tid som möjligt i tennishallen före och efter träning. För våra elever i tennisskolan betyder det att de i möjligaste mån ska undvika att vistas i caféutrymmet. För de barn och ungdomar som ändå måste komma tidigare till tennishallen gäller att hålla avstånd, dvs. att till exempel inte sitta i grupp.

 Från och med i morgon, torsdag den 2 april 2020, gäller följande:

 • Cafét (försäljningen) är stängt
 • Vid symtom på snuva, hosta, feber, halsont eller trötthet får man inte delta i någon träning eller vistas i tennishallen. Alla blir hemskickade som uppvisar symtom.
 • Om ni har någon familjemedlem ( i samma hushåll) med misstänkt smitta måste ALLA i familjen stanna hemma och inte besöka hallen.
 • Alla spelare måste tvätta händerna innan man går in på banan.
 • Håll avstånd till andra personer (helst minst två meter)
 • Inga åskådare på läktaren tillåts.
 • Ingen uppvärmning på läktaren tillåts, vi ber alla värma upp utomhus och ta med kläder efter väder.
 • Kom inte tidigare än du behöver till träningen.
 • Lämna hallen snarast efter avslutad träning.
 • Ombyte sker i hemmet i största möjliga mål.
 • Duscharna och bastun kommer vara stängda.

Vi är tacksamma om alla föräldrar hjälper till och informerar sina barn om vikten att våra nya regler följs.

Med hopp om ett fortsatt tennisspel under våren!