Covid-19

UPPDATERAD INFORMATION – med anledning av Covid-19 pandemin och hur den påverkar SLTK’s verksamhet.

Covid-19 – Seniorträning och divisionsspel fortsätter som vanligt (dock ej Sign-in och FightClub)

Idrott och motion är viktigt för hälsan och tennis är en förhållandevis säker sport där spelare håller ett naturligt avstånd till varandra. Efter att ha utvärderat de nya rekommendationerna, Tegnells uppgifter i media m.m. och vägt samman så många faktorer som möjligt bedömer SLTK att vi trots allt kan fortsätta som planerat med divisionsspel och gruppträning för seniorer, dock inte Fight Club och sign-in. Som vanligt gäller stor försiktighet och avstånd.

Tills vidare vidtas följande åtgärder i verksamheten. 

 • Juniorträning för elever födda -04 och äldre ställs in.
 • Fight Club ställs in.
 • Alla sociala arrangemang ställs in.
 • Sign-in kommer att erbjudas men med max 4 deltagare.
 • Seniorträningen fortsätter oförändrat.
 • Divisionsspelet fortsätter oförändrat.

Vi upprepar vikten av att alla medlemmar följer rådande rekommendationer och anvisningar. Våra personal kommer att hjälpa till och påminna om säkerhetsrutinerna. I hallen gäller följande:

 • Stanna hemma om du har symptom.
 • Vistas inte i hallen annat än under spel.
 • Hämtning/lämning sker utanför hallen. Vänligen iaktta extrem försiktighet på parkeringen och var rädda om våra barn.
 • Håll avstånd om minst två meter. 
 • Tvätta händerna och använd handsprit. 
 • Använd gärna handskar vid beröring av gemensamma ytor.
 • Vår personal har rätt att avvisa medlem som uppvisar symptom eller inte följer säkerhetsanvisningarna.

Vi följer utvecklingen noga och kan komma att införa fler förändringar mht till situationen och gällande rekommendationer.