Faktura via e-mail

SLTK’s styrelse har beslutat att fakturor hädanefter ska skickas via e-mail till våra medlemmar. På så sätt minskar vi mängden papper, porto och inte minst administration för Pia och Eva på kansliet. Det är viktigt att du…

… håller dina kontaktuppgifter, inte minst e-mail adress, uppdaterade i MATCHi. Meddela gärna kansliet också vid byte av e-mail adress.