Information om beslut vid det extra årsmötet den 23 september 2020

Läs om de beslut som fattades.

Vid det extra årsmötet den 23 september 2020 berättade styrelsen om utbyggnadsplanerna och vad som krävs för att projektet ska kunna genomföras. De närvarande medlemmarna ställde många bra frågor och styrelsen uppskattade tillfället att få diskutera alla kloka inlägg.

Årsmötet fattade beslut enligt de förslag som lagts fram av styrelsen, i korthet följande:

  1. Styrelsen fick mandat att vidta nödvändiga åtgärder för att utreda, planera och skapa förutsättningar för att genomföra utbyggnaden.
  2. Styrelsen fick mandat att vid behov bilda ett av SLTK helägt aktiebolag som ska genomföra projektet.
  3. SLTK införde en skyldighet för alla medlemmar som fyllt 27 år att erlägga en kapitalinsats/medlemsavgift om 3 500 kr. SLTK kommer i ett särskilt utskick (se text nedan) informera om hur erläggande av kapitalinsatsen ska administreras. Så långt möjligt önskar SLTK att insatsen betalas genom kvittning mot medlemslån. 

Det extra årsmötet var ett första steg med syftet att ge styrelsen ett brett mandat att gå vidare. När vi har ritningar, finansiering och andra viktiga frågor på plats kommer SLTK att hålla ännu ett årsmöte så att medlemmarna kan fatta ett slutligt beslut på det underlag som då presenteras. 

Styrelsen vill tacka alla som kom till mötet. Om ni har några frågor etc. är ni alltid välkomna att kontakta oss.

/ Styrelsen

Erläggande av kapitalinsats/medlemsavgift

Vid det extra årsmötet den 23 september 2020 beslutade styrelsen att alla medlemmar som fyllt 27 år ska erlägga en icke återbetalningsbar kapitalinsats/medlemsavgift om 3 500 kr. I princip samtliga av de medlemmar som träffas av skyldigheten har redan lämnat ett ränte- och amorteringsfritt lån till SLTK på samma belopp. 

För att underlätta administrationen av kapitalinsatserna föreslår SLTK att lämnade medlemslån kvittas mot skyldigheten att betala kapitalinsats. Lånet omvandlas alltså i så fall till en insats som inte kommer att återbetalas.

Kvittningen kommer att göras den 13 oktober 2020. De medlemmar som inte accepterar kvittning ska meddela detta till sportkontoret@sltk senast den 12 oktober 2020. Lånet kommer då att återbetalas till vederbörande medlem som också kommer få instruktioner om hur kapitalinsatsen ska betalas. Hör vi inget från dig senast den 12 oktober 2020 utgår vi från att kvittningen accepteras.  

Vi hoppas att ni tycker att kvittning är ett enkelt och praktiskt sätt att hantera administrationen av kapitalinsatsen. Hör gärna av er om ni har några frågor till sportkontoret(at)sltk.se.