Installation i hallen v.2

SLTK investerar nu i tennishallen för att få en behagligare temperatur och bättre luftkvalité året om. Det innebär att alla banor är avstängda 8-12 januari kl.06-19 (19-22 tillgängliga som vanligt) under installationen av nytt luft-värmesystem.


Varför gör vi då denna investering:

– Dagens uppvärmning av hallen sker med direktverkande el, vilket är dyrt och medför höga elräkningar för klubben. Dessutom, när vi har minusgrader ute räcker inte effekten till för att värma hallen till +18 grader.

– Styrelsen har tagit beslut att installera ett värmepumpssystem, ett system som är mer hållbart ur miljösynpunkt än det nuvarande värmesystemet. Det kommer att reducera våra elkostnader och kommer dessutom klara av att hålla värmen på ca +18 grader i hallen även under vinterhalvåret.

– Vi vill få det nya värmesystemet på plats snarast möjligt så att vi kan erbjuda en bra inomhusmiljö för våra medlemmar och våra anställda.