Klubbfesten flyttas till lördagen den 30 januari

Många medlemmar har hört av sig till oss i Spin-gruppen och meddelat att de inte kan närvara på årets medlemsfest på grund av flera stora events i Stockholm samma kväll som medlemsfesten är planerad. Läs mer…Med anledning av detta har Spin-gruppen, i samråd med styrelsen, valt att flytta årets medlemsfest till efter nyår istället.

Nytt datum för festen är lördagen den 30 januari.

Ni som redan har anmält er till den 14 november kommer per automatik att bli anmälda till den 30 januari. Sänd ett mail till spin(at)sltk.se om Ni redan nu vet att ni har förhinder denna dag, annars står er anmälan kvar.

Mer information om årets medlemsfest kommer lite längre fram.

Med vänlig hälsning

SPIN-gruppen