Fler tider att boka

Under 2017 gjorde styrelsen omfattande förändringar för att öka tillgängligheten för alla medlemmar samt minska ”no-shows” på våra inomhusbanor. Och det har gjort skillnad! Läs mer…


Effekten av våra krafttag syns nu statistiken och vi är mycket glada att se hur medlemmar nu spelar mer och dessutom på attraktiva tider. Statistiken tala sitt tydliga språk, i jämförelse med 2016 har vi under årets 8 första månader ökat antalet strötidsbokningar med nästan 500 timmar på attraktiva tider. Samma siffra jämfört med 2017 är +300 timmar.

Vi vill att våra 4 banor inomhus banor används optimalt och för styrelsen innebär det att ni medlemmar ges möjlighet till spel på attraktiva tider och att vi tar krafttag mot ”no-shows” (bokade banor som inte spelas på).

Så gå in i MATCHi och boka. Gott om tider i kväll (6/9) samt i helgen!

/Styrelsen