Månadens SLTK’are

Månadens SLTK’are tilldelas den junior som kämpat, varit bästa tenniskompis och utvecklats mest i klubben. Tack för din insats, vi på klubben är stolta över dig! Klicka på ”Läs mer” för bilder på månadens SLTK’are.