Mot ljusare tider

Klubben har tagit beslut om att byta ut nuvarande lysrörsbelysning till LED-belysning för att få bättre ljus, lägre elkostnader och mindre underhåll. Installation sker v.29 och innebär begränsad tillgänglighet.