Parkering vid utebanorna

Vi vill göra alla våra medlemmar och gäster uppmärksamma på att vi inom kort inför parkering med p-skiva vid utebanorna.