Prisjustering

Styrelsen har tagit beslut om att höja timpriset i hallen med 20kr fr.o.m 2018-07-01. Senaste höjningen var 2015 och p.g.a nyligen gjorda och kommande investeringar (värme, belysning, etc) så är det nödvändigt att göra en prisjustering.