Renovering

Hallen är i stort behov av diverse insatser, och renovering påbörjas redan nu till helgen. Insatserna utförs av Norm Bygg och kommer främst ske helg och kvällstid för att underlätta för er medlemmar.

Vi kommer, tillsammans med Norm Bygg, göra vad vi kan för att ni ska kunna nyttja alla ytor som vanligt, men undantag kan förekomma.  

Vi har samtidigt valt att stänga både damernas och herrarnas bastu. Båda har konstaterats medföra en brandrisk, och är samtidigt ytterligare en säkerhetsrisk då plattor sitter löst eller har helt fallit bort. De används sällan, så kommer framgent istället nyttjas som förråd vilket är en bristvara för klubben.  

Tidsplan 

26 – 28 januari (Plattsättning hall, start av målning samt stängning av damernas bastu)

2 – 4 februari (Damernas omklädningsrum & nya läktare/bänkar mellan bana 1&2 samt 3&4)

9 – 11 februari (Herrarnas omklädningsrum, insatser entre, fortsatt målning och stängning av herrarnas bastu)

Längre fram under våren (Insatser café, återvinningsmöbler, uppdatering gym, skyltning i hallen osv)

Återkom till sportkontoret@sltk.se vid frågor.