Morgon-sign-in på utebanorna

Just den här tiden på året är det fantastiskt vackert nere vid våra grusbanor. Det vill vi ta vara på tillsammans med er medlemmar och skapa full tennisaktivitet på våra banor tidigt på morgonen nästa vecka.

Vi kommer att börja med en testvecka för att se hur intresset är, därefter utvärderar vi och förhoppningsvis blir det ett trevligt återkommande koncept. 

Spelform:Tränarledd Sign in
Var: SLTKs utebanor, inget spel vid regn. 
Antal banor: 3
Datum: 26/27/28 maj
Tid: 06:30 – 09:30
Kostnad: 150 kr/timme/person som faktureras.
Anmälan: på plats 
Spelnivå indelning: 1, 2, 3   
För vem: Dagarna och banorna delas in efter spelnivå, se nedan. 

26 maj
06.30 nivå 2
07.30 nivå 3
08.30 nivå 3

27 maj
06.30 nivå 1
07.30 nivå 1
08.30 nivå 3

28 maj
06.30 nivå 1
07.30 nivå 2
07.30 nivå 3

Nivå 1 – du jobbar på med tennisens grunder och slagteknik
Nivå 2 – du behärskar alla slag och kan hålla igång bollen utan problem
Nivå 3 – du brukar ställa upp i KM, Svenska Tennisserien, externa tävlingar 

Hoppas vi ses och spelar tillsammans på våra fina utebanor nästa vecka! 

Anders Rosen
Chefstränare SLTK