SLTK’s verksamhet fortsätter

De gällande rekommendationerna och allmänna tipsen från tennisförbundet innebär att SLTK fortfarande självt måste ta ställning till om vi kan bedriva en säker verksamhet.

Så länge våra grundskolor är öppna är det vår bedömning att även tennisskolan kan fortsätta. Däremot är minitennisen pausad eftersom bollhallen är stängd. Seniorträningen pågår som vanligt med vissa mindre begränsningar i antal deltagare vid Sign-in och FightClub.

SLTK fortsätter alltså sin verksamhet för både seniorer och juniorer (med undantag för minitennis). Vi kommer hålla caféet öppet så att barnen kan köpa något att äta inför eller efter sin tennis.

Det är dock mycket viktigt att alla följer våra regler:

  • Håll avstånd, vänta på din tur att passera in/ut ur hallen
  • Sprita händerna i våra stationer
  • Omklädningsrummen är stängda för vuxna men får användas av barn som behöver byta om
  • Vid strötidsbokning uppmanar vi till singelspel eller spel med familjen
  • Vistas inte i hallen annat än kort före och efter spel. Lämna hallen direkt efter avslutat spel
  • Hämtning och lämning av barn sker utanför hallen.
  • Iaktta stor försiktighet vid vår parkering, det är många små barn som går till och från bilar
  • Hjälps åt att på ett vänligt sätt påminna varandra om reglerna

Tack för ert samarbete och ta hand om varandra.