Spelnivåer i MATCHi

MATCHi har introducerat ett system för spelnivåer som hjälper dig att delta i aktiviteter, t.ex. Sign-in, som passar din spelnivå. Vi kommer underhösten att börja använda detta system för att skapa så jämna grupper som möjligt.

Under ”Min Profil” i MATCHi kan du ange din spelnivå. Fråga gärna din tränare om du är osäker på vilken nivå du ligger på.

Definitionen på spelnivåer hittar du här.