Summer Camp 2015

Våra populära vuxenveckor Summer Camp på grusbanorna kommer i år att arrangeras veckorna 21 och 22 kl 08.30-10.30. Läs mer…


Vid många anmälningar kan vi även ordna grupper 10.30 och framåt.

Kostnad: Samma timpris som ordinarie träning i klubbens regi (se PRISLISTA).

Anmälan till Per Sandh.