Tillgänglighet i hallen

Tennisintresset bland SLTK:s medlemmar har under senare år ökat kraftigt. Detta är naturligtvis mycket glädjande. Dessvärre har SLTK med sina fyra inomhusbanor en begränsad kapacitet att möta efterfrågan på lediga banor. Läs mer…


Det är idag närmast omöjligt att boka en strötid på ”prime-time” på grund av den höga beläggningen. Utöver detta utnyttjas en mycket hög andel av hallens ”prime-time” av en mycket liten grupp medlemmar. Styrelsens ambition är att de kontrakt och trivselgrupper som idag spelar på tiderna ska få fortsätta med det. Det måste dock finnas en balans i förhållande till den stora medlemsskara som inte åtnjuter förmånen av att ha abonnemang. Att helt ta bort all form av kontrakts- och trivselspel är en för drastisk åtgärd i nuläget, men en förändring måste ske i form av de nu införda begränsningarna.

Ett problem är också att allt för många bokade banor står tomma, vilket leder frustration hos många medlemmar.

Styrelsen har beslutat om vissa åtgärder som kommer att öka tillgången på bokningsbara strötider för alla medlemmar. Förändringarna omfattar bland annat kontrakts- och trivseltider (som numera gemensamt faller under samma kategori – ”abonnemang”). De innebär att en abonnent endast får disponera en abonnemangstid per vecka. De nya villkoren för abonnemang träder i kraft från den 1 juli 2017 och kan läsas i sin helhet HÄR.

Styrelsen har också beslutat att reducera divisionsspelet till 12 grupper istället för dagens 14 grupper. Förändringen är långsiktig och genomförs i takt med att spelare slutar. Ingen spelare kommer att bli ombedd att lämna det populära divisionsspelet.

Beträffande abonnemang och divisionsspel finns sedan länge regler om avbokningar och s.k. ”no-show” som innebär att man inom viss tid måste avboka abonnemang/divisionstider som inte utnyttjas. Vid upprepad misskötsel upphör abonnemanget automatiskt alternativt blir en spelare av med sin plats i divisionsspelet. Vi uppmanar alla våra abonnenter och divisionsspelare att noga sätta sig in reglerna kring ”no-show”.

En ytterligare åtgärd är att det endast går att ha två samtida bokningar av strötidstimmar i MATCHi, till skillnad från nuvarande tio timmar.

Ovan åtgärder kommer att förbättra tillgängligheten till tennishallen för alla medlemmar. Det löser inte hela problemet, men arbetet med hallutbyggnad pågår och förhoppningsvis får vi inom kort ett positivt besked av kommunen om att gå vidare i processen.

Vi ses i hallen, och passa på att använd våra fantastiska utebanor så snart vädret tillåter!

/ Styrelsen